میلی تور | مجله گردشگری MiliTour

۱۱آبان ۱۳۹۵

انتخاب برتر از تور اروپا برای مسافران و توریست ها، تور فرانسه است. قیمت تور فرانسه در اوقات مختلف سال ممکن است متفاوت باشد؛ گاهی تور ارزان فرانسه را می توان یافت به این کشور مسافرت کرد و از جاذبه های طبیعی و جاذبه های تاریخی فرانسه بازدید نمود.. اگر در نظر دارید با جاذبه ههای […]

۱۱آبان ۱۳۹۵

اگر در نظر دارید با تور فرانسه به این کشور سفر کنید و با شهرهای فرانسه برای گردشگری آشنا شوید حتما با ما همراه باشید تا دو شهر شامونیکس و شهر نیس را مورد بررسی و معرفی قرار دهیم تا با جاذبه های گردشگری و موقعیت مکانی این شهرها در کشور فرانسه آشنا شوید. در […]